Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy głosowanie uchwał z zebrania rocznego.

Informujemy, że w stosunku do treści materiałów, jakie rozsyłaliśmy Państwu przed zebraniem, nastąpiły poniższe zmiany:

Uchwała nr 6/2024 w obecnej treści nie będzie głosowana.

W dn. 11.04.2024 podczas zebrania wspólnoty mieszkaniowej większością obecnych na sali uprawnionych głosów właścicieli zdecydowało o wykreśleniu uchwały z porządku obrad i nie podejmowaniu głosowania w trybie indywidualnego zbieraniu głosów.

W najbliższym czasie zostanie przedstawiona Państwu do konsultacji, ankieta z argumentami za i przeciw w kwestii instalacji masztu na dachu budynku Przasnyska 7.

Informujemy że spotkania Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej odbywają się co dwa tygodnie o godz. 18:00 w pomieszczeniu przy ochronie (najbliższe w dn.25.04.24).

Administrator